BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) to polski bank komercyjny, którego większościowym właścicielem jest rządowy Fundusz NFOŚiGW. Bank ma gwarancje depozytów BFG. 

W ofercie BOŚ Bank są konta osobiste (EKOkonto bez Kosztów) i konta firmowe (Bezpłatne konto EKOstarter, Konto Elastyczne).

Od samego początku misją instytucji było propagowanie wiedzy ekologicznej. Bank wydaje co roku specjalne raporty, w których opisuje swoje działania na rzecz ochrony przyrody. W ramach struktur BOŚ pracuje zespół ekologów – złożony z ekspertów zajmujących się m.in. energetyką i energią odnawialną.

Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BOŚ stanowi jedną z nielicznych polskich instytucji oferujących kredyty preferencyjne na przedsięwzięcia proekologiczne, w tym np. na instalacje gazowe, zakup sadzonek na biomasę lub montaż urządzeń dbających o środowisko naturalne. Władze mają ambicje na utworzenie banku ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów społecznych. Pracownicy są doradcami klientów i starają się budować z nimi trwałe relacje.

Bank Ochrony Środowiska to polski bank z polskim kapitałem. W skład Grupy Kapitałowej banku wchodzi Dom Maklerski BOŚ, który jest obecnie jednym z liderów branży maklerskiej w Polsce. Instytucja ta prowadzi m.in. platformę inwestycyjną Bossa.pl, będącą jednym z najbardziej rozbudowanych i docenianych serwisów o giełdzie. Prezesem zarządu jest Stanisław Kluza (oficjalnie posiada tytuł wiceprezesa, jednakże pełni funkcje prezesa). Przewodniczącym rady nadzorczej został Wojciech Wardacki.

Bank Ochrony Środowiska to bank posiadający szeroką ofertę dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wszystkie depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – oczywiście w zakresie, który przewidziała ustawa. Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Konta BOŚ Bank:

EKOkonto bez Kosztów

EKOkonto bez Kosztów

EKOkonto bez Kosztów to podstawowe konto osobiste w ofercie BOŚ Banku. Bank Ochrony Środowiska oferuje konto pozbawione większości opłat.

Konto Bez Kantów [oferta wycofana]

Konto Bez Kantów [oferta wycofana]

Konto wycofane z oferty banku.

Porównaj wybrane konta
  • Porównywarka lokat (0)
  • Porównywarka kont osobistych (0)
  • (0)
Porównaj Teraz
0