Ranking Lokat – Najwyżej Oprocentowane Lokaty – Maj 2018

Ranking lokat bankowych Maj 2018 – zobacz jakie jest najwyższe oprocentowanie lokat 1,2,3,6 i 12 miesięcznych. W rankingu zawarto także, najlepsze lokaty bez zakładania konta tzw. lokaty internetowe.

Poniższa porównywarka lokat bankowych, po wprowadzeniu niezbędnych danych takich jak kwota lokaty i okres lokaty, wyszuka najlepsze lokaty.

Uzyskane wyniki można posortować wg: wysokości oprocentowania czy wysokości naliczonych odsetek tworząc własny dopasowany Ranking Lokat.


Lokata bankowa to jeden z najbardziej bezpiecznych sposobów oszczędzania. Z jednej strony mamy z góry określone oprocentowanie lokaty bankowej, czyli zysk dla nas. Aktualnie najlepsze lokaty bankowe mają oprocentowanie na poziomie nawet 4 % w skali roku. Z drugiej strony mamy gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla depozytów bankowych do kwoty 100 000 Euro.

Lokaty terminowej nikomu nie trzeba przedstawiać. Wszyscy wiedzą, iż jest to najbezpieczniejszy i pewny kierunek inwestycji tudzież oszczędności.
Zacznijmy jednak od samej definicji produkty bankowego jakim jest lokata terminowa. Lokata bankowa to umowa między klientem banku a bankiem, polegająca na powierzeniu przez klienta bankowi określonej sumy pieniężnej na określony czas za odpowiednim wynagrodzeniem. Owo wynagrodzenie to nic innego jak oprocentowanie lokaty. W zależności od sumy oraz okresu lokaty klient może liczyć na różny poziom zysku z tytułu zdeponowanych na lokacie pieniędzy.

Oprocentowanie lokaty bankowej może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe oznacza, iż klient banku powierza mu określoną kwotę pieniędzy na określony czas po z góry określonej i niezmiennej stopie procentowej. Bank przy lokatach ze stałym oprocentowaniem nie może w trakcie trwania lokaty zmieniać jej wysokości. Z takiego rozwiązania cieszyć się mogą klienci, gdy Rada Polityki Pieniężnej zamierza w trakcie trwania lokaty obniżać stopy procentowe. Wówczas możemy zacierać ręce, ponieważ oprocentowanie naszej lokaty nie zostanie obniżone.

Oprocentowanie zmienne jak sama nazwa wskazuje może w trakcie trwania lokaty ulegać pewnym modyfikacjom. Bank ustala wysokość oprocentowania na podstawie rynkowych stóp procentowych. W wyniku zmian stóp na rynkach np. działań RPP, wówczas bank obniży lub podwyższy oprocentowanie naszej lokaty. Z pewnością, najkorzystniejsza sytuacja występuje wówczas, gdy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe.

Obok oprocentowania, na poziom naszego zysku z tytułu lokaty ma również wpływ kapitalizacja. Kapitalizacja to nic innego jak okres, a raczej częstotliwość naliczania odsetek, czyli dopisywania ich do salda rachunku lokaty. Zwyczajowo możemy spotkać się z kapitalizacją codzienną, miesięczną, kwartalną lub roczną. Im częstsza kapitalizacja odsetek, tym większy zysk dla nas. Dla przykładu sprawdźmy jak będzie kształtował się nas zysk z tytułu rocznej lokaty, oprocentowanej według 5 %, w zależności od częstotliwości kapitalizacji odsetek.

Kolejne zagadnienie związane z lokatami bankowymi, to termin lokaty, czyli okres na jaki godzimy się zrezygnować z posiadania gotówki i wpłacić ją do banku na rachunek lokaty. Termin lokaty może być różny. Na rynku mamy już lokaty nocne i 100 dniowe, np. w Alior Banku. Niedawno Idea Bank wprowadził lokatę 101 dni. Standardowe lokaty na rynku, obejmują okres miesiąca lub dwóch. Znajdziemy również lokaty kwartalne, pół roczne, roczne dwu i trzy letnie.

Na koniec niniejszego artykułu zostawiamy coś, co nie każdemu się spodoba – podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek Belki.  Niestety w naszym pięknym kraju za każde wzbogacenie się na czymkolwiek obarczone jest obowiązkiem płacenia daniny na rzecz Skarbu Państwa. W naszym przypadku mowa jest o 19 % podatku Belki. Odprowadzają je banki pomniejszając o ów podatek nasz zysk z tytułu lokaty. Nie wspomnieliśmy o najważniejszym, bezpieczeństwie zdeponowanych w banku w formie lokaty bankowej pieniędzy. Otóż depozyty banków polskich objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 euro.

 


   Porównaj wybrane konta
   • Total (0)
   Porównaj Teraz
   0