Bank Pocztowy

Bank Pocztowy to w pełni polski bank komercyjny, którego większościowym właścicielem jest Poczta Polska (75%). Środki w nim zgromadzone  mają gwarancję BFG.

Bank Pocztowy powstał w Bydgoszczy w 1990 r. i od samego początku związany był z Pocztą Polską. Miał on stanowić instytucję o charakterze rozliczeniowym, jednak po latach przekształcił się w pełnoprawny bank detaliczny. Model biznesowy tego podmiotu opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu sieci placówek polskiej poczty. Dzięki niej, bank może świadczyć swoje usługi na terenie całego kraju.

Bank Pocztowy zapewnia dziś proste i bezpieczne usługi finansowe w korzystnych cenach. Instytucja obsługuje klientów detalicznych (w tym osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą) oraz klientów instytucjonalnych. Bank oferuje także usługi w ramach sektora rozliczeniowego i skarbowego. Podmiot wyróżnia się edukacyjnym profilem swojej działalności. Od wielu lat Bank Pocztowy bierze udział w różnego rodzaju inicjatywach pozwalających na wyrównanie szans Polaków w dostępie do wiedzy.

Głównym akcjonariuszem i właścicielem Banku Pocztowego jest Poczta Polska (75% – 10 akcji), chociaż swoje udziały w instytucji posiada także PKO BP (25% + 10 akcji). Na czele zarządu stoi Szymon Miedra, radzie nadzorczej przewodniczy Ryszard Stopa. Działalność Banku Pocztowego była wielokrotnie nagradzana. Instytucja została wyróżniona m.in. podczas IV Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości w 2015 r. Kilkakrotnie Bank Pocztowy był także nagradzany przez tygodnik Wprost.

Wszystkie zgromadzone środki w depozytach Banku Pocztowego są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia upadłości banku (lub w wyniku innych przyczyn określonych w przepisach) pieniądze z rachunków imiennych zostaną wypłacone. Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Jeśli chodzi o konta bankowe, oferta banku jest stosunkowo uboga, poniżej poddaliśmy analizie te najbardziej popularne rachunki.

Konta Bank Pocztowy:

Pocztowe Konto 500+

Pocztowe Konto 500+

Pocztowe Konto 500+ w promocji oferuje, aż 2,5% dla nowych środków do 10 000 zł nawet przez rok.

Pocztowe Konto Firmowe

Pocztowe Konto Firmowe

Pocztowe Konto Firmowe to podstawowy rachunek dla firm Banku Pocztowego. Czy warto go założyć? Zobacz naszą analizę opłat oraz opinie użytkowników konta.

Bliskie Konto Pocztowe

Bliskie Konto Pocztowe

Bliskie Konto Pocztowe to "standardowy" rachunek w ofercie banku. Czy jest ono w 100% darmowe? Zobacz naszą analizę i opinie użytkowników.

Porównaj wybrane konta
  • Porównywarka lokat (0)
  • Porównywarka kont osobistych (0)
  • (0)
Porównaj Teraz
0