Konto IKS Classic

Aktualizacja - 2021.11.01

Dostępne w Kasie Stefczyka konto IKS Classic odpowie na potrzeby klientów szukających lokat o wysokim oprocentowaniu. Utrzymanie rachunku wprawdzie wiąże się z pewnymi opłatami, ale części z nich można uniknąć pod prostym warunkiem, a resztę „odrobić” dzięki money-backowi za transakcje kartą czy wysokiemu oprocentowaniu lokat.

Na rynku kredytowo-depozytowym działają nie tylko banki komercyjne i spółdzielcze. Wzięcie pożyczki czy założenie lokaty możliwe jest też w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Specyfika sektora SKOK

Tradycje sektora spółdzielczego sięgają okresu zaborów. Natomiast pierwsze powojenne SKOK-i powstały na początku lat 90. XX wieku.

Obecnie sektor ten obejmuje 25 instytucji. Każda z nich jest samodzielnym podmiotem. Każda podlega nadzorowi Krajowej SKOK oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Pieniądze klientów kas kredytowych objęte są ochroną BFG na takich samych zasadach jak klientów banków. Oznacza to, że w razie upadłości danej spółdzielni BFG zwraca depozyty w całości (wraz z odsetkami) do równowartości 100 tys. euro w złotych.

By korzystać z usług SKOK-u, trzeba zostać jego członkiem. Każda kasa pożyczkowa ma odrębne zasady dotyczące członkostwa. Najczęściej sprowadzają się one do:

 • wypełnienia deklaracji członkowskiej,
 • uiszczenia wpisowego,
 • wykupienia min. jednego udziału,
 • wniesienie wkładu pieniężnego.

Członkostwo w SKOK-u Stefczyka

Wysokość opłat związanych z członkostwem różni się w zależności od SKOK-u. Przykładowo w największym w sektorze SKOK-u im. Franciszka Stefczyka (prawie 400 placówek w całym kraju, 900 tys. klientów) wynoszą one 4 zł jednorazowo i 1 zł co miesiąc (tytułem składki wynikającej z członkostwa w Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej).

Członkostwo w Kasie jest bezterminowe. Staż procentuje wraz z biegiem lat, bo przekłada się na niższe oprocentowanie kredytów i wyższe odsetki od lokat zakładanych przez klienta.

Opłaty

W ofercie usług finansowych SKOK-u Stefczyka znajdziemy m.in. rachunek bieżący o nazwie IKS Classic.

Tabela opłat i prowizji

Nazwa banku
Kasa Stefczyka
Nazwa
Konto IKS Classic
Przeznaczenie konta
konto osobiste dla osób powyżej 18 roku życia
Prowadzenie konta
0 zł / 16,5 zł
Przelew przez internet
0 zł
Przelew w oddziale
0 zł
Wydanie karty
0 zł
Użytkowanie karty
5 zł
Zwolnienie z opłaty za kartę
dokonanie 1 transakcji kartą w miesiącu
Bankomaty
SKOK24
Wypłaty z bankomatów w Polsce
3 zł - Euronet
5 zł - pozostałe
Wypłaty z bankomatów za granicą
3% min. 10 zł
Wpłata gotówki w oddziale / wpłatomacie
0 zł
Konto oszczędnościowe
Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem do 1%
Konto walutowe
EUR, USD, GBP, CHF

Prowadzenie konta IKS Classic w Skoku Stefczyka kosztuje 16,5 zł miesięcznie. Opłata nie jest naliczana pod warunkiem zapewnienia wpływów zewnętrznych w wysokości min. 2000 zł lub gdy posiadacz nie ukończył 25 lat.

Zwolnienie może zostać udzielone również tym klientom, którzy zaciągnęli w Kasie kredyt. Wówczas opłata 0 zł obowiązuje do końca okresu spłaty zobowiązania.

Do konta osobistego wydawana jest karta debetowa Visa. Jej obsługa kosztuje 5 zł miesięcznie bez możliwości zwolnienia.

Posiadacz rachunku IKS Classic może bezpłatnie podejmować gotówkę w maszynach oznaczonych logo SKOK24. Administruje nimi firma Euronet, dlatego trzeba zwrócić uwagę na oznaczenia. W całym kraju jest ich ok. 500 szt. Za każdą wypłatę w innym bankomacie płaci się 5 zł (3 zł w pozostałych urządzeniach Euronetu).

Przelewy internetowe zlecane w bankowości elektronicznej są darmowe. Tak samo jak transakcje gotówkowe w placówkach Kasy Stefczyka.

powrót do menu ↑

Lokaty

SKOK Stefczyka ma bardzo bogaty wachlarz lokat. Znajdziemy tam depozyty z oprocentowaniem stałym i zmiennym (w tym progresywnym). Okres ich zapadalności mieści się w przedziale 7 dni – 120 miesięcy. Większość lokat ma kapitalizację na koniec okresu umownego. Część depozytów długoterminowych przewiduje kwartalną wypłatę odsetek. Inne wiążą się z obowiązkiem comiesięcznych wpłat.

Obecnie najlepszą opcją są lokaty, na których można zarobić 2,4 proc. w skali roku. To jedna z najwyższych stawek na rynku.

Rodzaj lokaty Oprocentowanie Okres Kwota maks.
Lokata na nowe środki PLUS 2,4% 5 miesięcy 50 000 zł
Lokata na nowe środki 2,4% 9 miesięcy 30 000 zł
Lokata Witaj w Kasie 2,4% 2 miesiące 50 000 zł

Depozyty występują w dwóch wariantach – jako lokata na nowe środki (dla obecnych członków) i jako lokata powitalna (dla przyszłych). Obie dostępne są wyłącznie w oddziale.

Lokata na nowe środki występuje w dwóch odmianach. Standardowa lokata na nowe środki w Kasie Stefczyka trwa 9 miesięcy i można na niej ulokować do 30 tys. zł.  Wersja PLUS lokaty na nowe środki, trwa krócej bo 5 miesięcy, ale za to można na niej ulokować aż 50 tys. zł.

Z kolei lokata powitalna dla nowych klientów tzw. Lokata Witaj w Kasie, kończy się po upływie 2 miesięcy i można na nią wpłacić do 50 tys. zł.

Przy wyliczaniu salda nowych środków bierze się pod uwagę stan wszystkich rachunków bieżących, kont oszczędnościowych i lokat z 10. dnia poprzedniego miesiąca. Promocyjną „Lokatę Witaj w Kasie” można założyć w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania członkostwa.

Odsetki od lokat ze zmiennym oprocentowaniem ustalane są w oparciu o połowę wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego. W przypadku niektórych lokat dolicza się jeszcze marżę.

Oferta depozytowa Kasy Stefczyka obejmuje także konto oszczędnościowe. Nazywa się ono Książeczką. Jego oprocentowanie wynosi obecnie 0,11 proc. w skali roku (połowa wskaźnika WIBOR 3M).

powrót do menu ↑

Promocje

W ramach programu „Kasa Wraca” klienci Kasy Stefczyka mogą co miesiąc otrzymywać 2 proc. money-backu za transakcje bezgotówkowe w aptekach, kinach i na stacjach paliw. Naliczenie premii za dany miesiąc obwarowane jest dwoma wymogami:

 • wpływ min. 500 zł na konto IKS Classic,
 • wykonanie jednorazowej płatności kartą na min. 100 zł w jednym z miejsc objętych promocją (apteka, drogeria, kino, stacja paliw, stacja serwisowa – identyfikacja odbywa się na podstawie kodu MCC).

Maksymalna miesięczny bonus wynosi 50 zł dla każdej z trzech kategorii zakupów. Łącznie daje to zwrot w wysokości 150 zł. By tyle zarobić, trzeba wydać w miesiącu 7500 zł (3 x 2500). Program trwa do odwołania.

Uwaga! Wymagana jest jednorazowa rejestracja na stronie akcji, zaakceptowanie jej regulaminu oraz wyrażenie zgód marketingowych.

Oprócz tego klienci SKOK-u Stefczyka mogą sięgnąć po premie i bonusy w równolegle trwających promocjach. Chodzi o:

 • 50 zł dla emerytów i rencistów za pierwszy wpływ świadczenia na swoje konto osobiste w Kasie Stefczyka (akcja trwa do 31 grudnia 2021),
 • 50 zł dla obecnego członka za każde skuteczne polecenie konta IKS Classic (promocja trwa do 31 grudnia 2021).
powrót do menu ↑

IKS Classic dla Młodych

Osoby w wieku do 25 lat mogą – po uprzednim spełnieniu formalności związanych z członkostwem – otworzyć konto IKS Classic dla Młodych. Jest ono prowadzone bezpłatnie. Darmowe są także e-przelewy.

Za obsługę karty płatniczej Visa dla Młodych SKOK Stefczyka nie pobiera opłat. Z tym że zwolnienie obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy od wydania plastiku. Później naliczane są standardowe koszty, czyli 5 zł miesięcznie bez możliwości zwolnienia.

Posiadaczom rachunku IKS Classic dla Młodych przysługuje darmowy dostęp do wszystkich bankomatów w kraju.

powrót do menu ↑

Konto wspólne

Kasa Stefczyka nie prowadzi kont wspólnych. Członek (posiadacz rachunku) może ewentualnie ustanowić pełnomocnika do swojego ROR-u. Za dostęp do konta w takim charakterze nie jest pobierana opłata.

Pełnomocnikowi może zostać wydana karta płatnicza. Jej koszty są takie same jak dla karty podstawowej.

powrót do menu ↑

Bankowość elektroniczna Kasy Stefczyka

Bankowość internetowa Kasy Stefczyka została wyposażona w podstawowe funkcje, w tym przelewy, płatności cykliczne, zakładanie lokat, zmiana dziennych limitów transakcji (ale by ustawić nowy limit miesięczny, trzeba dzwonić na infolinię). Serwis transakcyjny ma przejrzystą nawigację i przyjemną dla oka szatę graficzną.

Użytkownik może spersonalizować jego stronę główną, czyli ustawić widoczność i kolejność posiadanych produktów. Może również ustanowić skróty do najczęściej wykonywanych operacji.

Dostęp do konta IKS Classic na urządzeniach mobilnych zapewnia aplikacja Kasa Stefczyka. Jej funkcjonalność mocna odbiega od analogicznych rozwiązań informatycznych stworzonych przez banki. Znajdziemy w niej raczej podstawowe funkcje. Chodzi o przelewy, sprawdzenie stanu konta bez logowania, pobranie potwierdzeń PDF. Ale brakuje już np. możliwości założenia lokaty czy doładowania telefonu na kartę.

Aplikacja nie zapewnia powiadomień o zdarzeniach na rachunku, co dziś jest już standardem. Brakuje też autoryzacji mobilnej i płatności mobilnych. Nic więc dziwnego, że zbiera słabe oceny (3,1 w Google Play i 3 w AppStore).

Plus należy jej się za możliwość logowania biometrycznego (odcisk palca) i złożenia wniosku o pożyczkę.

powrót do menu ↑

Zakładanie konta w SKOK-u Stefczyka

Otwarcie konta IKS Classic możliwe jest tylko w placówce Kasy Stefczyka. Wymaga okazania dowodu osobistego.

Jednak zanim zawrze się umowę o ROR, wcześniej trzeba dopełnić formalności związanych z członkostwem w spółdzielni. W tym celu wypełnia się deklarację członkowską, uiszcza wpisowe, wykupuje udziały i wnosi wkład.

powrót do menu ↑

Czy warto?

Jak niemal każdy rachunek płatniczy również IKS Classic ma swoje zalety i wady. Do tych pierwszych należą: możliwość zwolnienia z opłaty za prowadzenie, money-back oraz promocyjna lokata. Dla tradycyjnych klientów istotny będzie fakt, że placówki Kasy Stefczyka znajdą też w mniejszych miejscowościach.

Jednak całkowicie kosztów związanych z utrzymaniem tego ROR-u nie da się uniknąć (5 zł za kartę + 1 zł składki na SKEF), choć można je odrobić dzięki comiesięcznej premii za transakcje kartą (bilans wyjdzie na zero przy obrotach na 300 zł w miesiącu). Do tego dochodzą ograniczenia w postaci płatnych obcych bankomatów.

Konto IKS Classic raczej nie przyciągnie nowoczesnych klientów, bo celem jego otwarcia trzeba udać się do oddziału. Tam przechodzi się formalności związane z członkostwem (specyfika spółdzielni finansowych). Sporym mankamentem jest także mało funkcjonalna aplikacja mobilna, która nie umożliwia np. płacenia telefonem.

Ważne dokumenty

6 Ocena Łączna
37 opinie
Konto IKS Classic

Rachunek IKS Classic SKOK-u Stefczyka można polecić jako konto główne jedynie wybranym grupom klientów.

5.3Ocena Redakcji
Wysokość opłat
5.5
Bankowość internetowa i mobilna
4.5
Dodatkowe korzyści
6
7.2Ocena Użytkowników
Wysokość opłat
7.2
Bankowość internetowa i mobilna
8.1
Dodatkowe korzyści
6.3
ZALETY
 • możliwość uniknięcia opłaty za konto,
 • promocyjna lokata na 2,5 proc. (na nowe środki + dla nowych klientów),
 • money-back 2 proc.+ inne bonusy,
 • placówki SKOK-u Stefczyka także w mniejszych miejscowościach.
WADY
 • stała opłata za kartę,
 • płatne obce bankomaty (darmowe dla młodych klientów),
 • uboga aplikacja mobilna,
 • sformalizowany proces otwierania konta realizowany wyłącznie w oddziałach.
Dodaj swoją opinie

Dodaj opinie jako pierwszy!

Dodaj swoją opinie

Twoja całkowita ocena

 

Porównaj wybrane konta
 • Porównywarka lokat (0)
 • Porównywarka kont osobistych (0)
 • (0)
Porównaj Teraz
0