Czy lokata w banku jest zawsze bezpieczna?

Lokaty bankowe kojarzą się ze 100 proc. bezpieczeństwem i gwarantowanym zyskiem. Czy jest tak zawsze, niezależnie od kłopotów finansowych, w jakie może popaść – zwłaszcza w czasach kryzysu – każda, nawet największa instytucja?

Lokaty, zdeponowane w polskich bankach, są rzeczywiście bezpieczne. Pilnuje tego Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Z kolei nad tą instytucją nadzór sprawują: minister finansów, Sejm, do którego kierowane są roczne sprawozdania z działalności BFG, oraz rząd, który te sprawozdania zatwierdza.

Jak działa system gwarantowania depozytów?

Wszystkie banki, funkcjonujące w oparciu o polskie Prawo bankowe, muszą w nim obligatoryjnie uczestniczyć: dotyczy to banków komercyjnych, spółdzielczych które mają polską licencję bankową. Fundusz jest finansowany z opłat rocznych, płaconych przez banki. Jeśli któryś z nich ogłosiłby upadłość – pozostałe banki złożyłyby się na wypłatę klientom gwarantowanych depozytów.

Fundusz gwarantuje ochronę oszczędności zgromadzonych zarówno przez klientów indywidualnych jak i firmy. Gdy dojdzie do ogłoszenia bankructwa, klient może liczyć na zwrot z funduszu sumy do 100 tysięcy euro – liczy się zarówno depozyt, jak i odsetki naliczone do dnia wydania decyzji o upadłości banku. Gwarancją objęte są rachunki osobiste, konta oszczędnościowe, lokaty bankowe. Pieniądze zgromadzone na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) są objęte wielokrotnością tego limitu – 100 tysięcy euro dotyczy każdego ze współwłaścicieli rachunku. A co z sumami powyżej gwarantowanego limitu? Każdy klient może dochodzić ich zwrotu w oparciu o przepisy prawa upadłościowego i naprawczego.

Jeśli w jednym banku mamy pieniądze na lokatach, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach osobistych – są one sumowane i objęte jednym limitem. Każdy, kto dysponuje większymi sumami i trzyma je na bankowych rachunkach, powinien więc zdywersyfikować nie tylko produkty bankowe, ale również banki, w których zakłada depozyty.

Kiedy zdenerwowani klienci bankruta mają szansę na odzyskanie pieniędzy?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny może zacząć procedować, gdy Komisja Nadzoru Finansowego zawiesi działalność banku. Ważne! Procedura wypłat nie może przekroczyć 20 dni, ale klienci na odebranie oszczędności z banku, który upadł mają aż 5 lat. Terminy i miejsca, w których można zgłaszać się po odbiór oszczędności mają być podawane w formie ogłoszeń prasowych, zaś po pieniądze można się zgłosić „z walizką”, lub zlecić ich przelanie na rachunek bankowy – oczywiście, założony już w innym, działającym bez problemów banku.

Depozyty wypłacane są w złotówkach, po kursie NBP z dnia zawieszenia działalności banku.

Uwaga!
Nie wszystkie produkty oszczędnościowo-inwestycyjne, które oferują banki, mają gwarancje BFG.

Nie dotyczą one polisolokat, czyli lokat sprzedawanych w formie ubezpieczeń. One co prawda również są objęte gwarancjami, ale innej instytucji: Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Są to gwarancje zdecydowanie mniej korzystne: klient może odzyskać połowę sumy, i to nie więcej niż 30 tys. euro.

A co z lokatami sprzedawanymi razem z jednostkami funduszy?

Gwarancjami BFG jest objęta tylko część wpłacona na lokatę terminową!

Gwarancje SKOK-ów i banków zagranicznych

Gwarancje BGF nie dotyczą też lokat w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, ale są one również gwarantowane do kwoty 100 tysięcy euro – przez Kasę Krajową SKOK i TUW SKOK. BFG nie gwarantuje bezpieczeństwa depozytów wpłaconych do banków działających w Polsce w formie przedstawicielstwa banku zagranicznego. Oszczędności klientów w takich wypadkach objęte są gwarancjami obowiązującymi w danym kraju, i tam klienci muszą kierować swoje roszczenia.

Lista banków, objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie internetowej BFG.

Dodaj opinie jako pierwszy!

Dodaj swoją opinie

 

Porównaj wybrane konta
  • Porównywarka lokat (0)
  • Porównywarka kont osobistych (0)
  • (0)
Porównaj Teraz
0