Tanie-Konto.pl · Pod Lupą · Promocja mBanku: Zyskaj nawet 300 zł premii

Promocja mBanku: Zyskaj nawet 300 zł premii

Opinie (2)

mbank

Promocja mBanku „Konto podwójnie zarabiające - III edycja” pozwala klientom będącym posiadaczami takiego konta uzyskać do 300 zł premii. Jakie są zasady promocji i kto może wziąć w niej udział?

Okres trwania promocji

Zorganizowana przez mBank promocja „Konto podwójnie zarabiające - II edycja” rozpoczęła się 01 lutego 2017 roku i potrwa do 31 kwietnia 2017 roku. Kierowana jest ona do nowych klientów banku.

Uczestnicy

Szansę na zarabianie na posiadaniu i użytkowaniu eKonta w mBanku mają nowi klienci, czyli osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. Nowym klientem według regulaminu promocji, są klienci, którzy nie byli stronami umowy z bankiem, na mocy której prowadził on na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy.

Muszą oni spełniać łącznie warunki:

 • złożyć wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego (kliknij by to zrobić),
 • zawrzeć z mBankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych.

Zasady promocji

promocja mbanku

Po spełnieniu warunków uczestnictwa w promocji, uczestnicy otrzymują raz w miesiącu premię za płatność kartą i płatność BLIK, przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy z bankiem. Premia będzie wypłacana w postaci zwrotu, bezpośrednio na rachunek eKonto w wysokości 2% wartości dokonywanej płatności kartą lub 2% poprzez płatności BLIK. Premia może wynieść nie więcej niż 50 zł w danym miesiącu kalendarzowym.

Zwrot na rachunek mobilny za dany miesiąc kalendarzowy będzie dokonany przez mBank, jeśli klient spełni łącznie warunki:

 • dokona i rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą lub płatności BLIK w danym miesiącu, na kwotę łączną minimum 250 zł ,
 • nie dokona anulacji wspominanych transakcji do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana, rozumianej jako zwrot towaru,
 • zapewni w danym miesiącu jednorazowy wpływ na rachunek eKonto mobilne w kwocie nie niższej niż 1000 zł , ale wpływ nie może pochodzić z rachunku należącego do uczestnika promocji.

Łączna wartość wypłacanych przez mBank premii za płatność kartą i płatność BLIK w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych może wynieść maksymalnie 300 zł.

Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni wszystkie warunki, może otrzymać dodatkowy bonus w postaci premii za zgromadzone na koncie środki. Premia w postaci odsetek od średniego salda zgromadzonego na rachunku mieszczącego się w przedziale 0 – 3000 zł w wysokości 3% w skali roku. Obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku nie są oprocentowane

Wypłata premii nastąpi w cyklach miesięcznych, do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji. Wypłacana premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

eKonto mBanku

eKonto mBanku w wersji Standard pozostaje bezpłatne warunkowo. Nie płaci się za wydanie karty, a za jej użytkowanie pobierana jest opłata w wysokości 4 zł miesięcznie. mBank może z niej zrezygnować, jeśli klient dokona 5 transakcji kartą w miesiącu. Klienci mogą wypłacać z eKonta pieniądze w 7800 bankomatach Euronet, BZ WBK i Planet Cash na terenie całego kraju.
Tagi: konto mbank, promocja, ekonto, promocje kont osobistych

Forum - Opinie i Pytania (2 komentarzy) :

 1. piotrek
  piotrek
  27.03.2016. 17:23

  kicha

  W regulaminie promocji jest napisane:
  "Przez nowego Klienta Banku dla potrzeb niniejszej Promocji rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który w dniu złożenia wniosku o prowadzenie rachunku nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadził lub prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy. Udziału w Promocji nie może wziąć pełnomocnik strony, o której mowa w zdaniu poprzedzającym."
  A więc jeśli kiedykolwiek miałeś rachunek w mbanku, promocja cię nie obejmuje.

 2. karo
  karo
  22.02.2016. 12:36

  promocja

  nie znalazłam informacji czy promocja skierowana jest tez do osób które kiedyś były klientami?


Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:

: