Program PZU Moje Akcje dla akcjonariuszy – warunki, zasady, lista zniżek i korzyści

PZU wraz z Bankiem Pekao i jego biurem maklerskim stworzyli program lojalnościowy Moje Akcje PZU, którego członkowie otrzymują wiele benefitów. Chodzi m.in. o sięgające 20 proc. zniżki na ubezpieczenia (m. in. OC, AC, nieruchomości i turystyczne). Do tego można zdobyć premię za otwarcie ROR-u i co roku uczestniczyć w podziale sowitych zysków.

PZU i Bank Pekao to dwie czołowe firmy finansowe kontrolowane przez skarb państwa. Ubezpieczyciel, który ma też inne biznesy (w tym TFI, sieć przychodni), jest jedną z największych grup finansowych w Europie Środkowej. Bank z żubrem zajmuje drugie miejsce w polskim sektorze pod względem wielkości aktywów.

Obie organizacje są powiązane jeszcze w inny sposób. Od 2015 r. największym akcjonariuszem Banku Pekao jest PZU, które wraz z PFR-em odkupiło pakiet kontrolny od włoskiego UniCreditu.

Moje Akcje PZU – warunki programu

Wejście ubezpieczyciela do akcjonariatu Banku Pekao sprawiło, że oba podmioty nawiązały ścisłą współpracę. Polega ona m.in. na sprzedawaniu polis w placówkach bankowych.

Niedawno firmy rozpoczęły kolejny wspólny projekt. Chodzi o program Moje Akcje PZU.

W zamian za zakup walorów PZU klienci Biura Maklerskiego Pekao mogą liczyć na tańsze ubezpieczenia.

Ważne! Zniżka ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem uprawnionego sprzedawcy PZU oraz infolinii i przez internet. Z tym że rabat na ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne przysługuje tylko w przypadku umów zawieranych u agenta.

Drugim dużym bonusem jest zniżka w opłacie członkowskiej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z pakietu podstawowego (199 zł) można korzystać przez rok za darmo, a za członkostwo rozszerzone płaci się połowę normalnej ceny wynoszącej 399 zł.

Bycie członkiem SII daje przede wszystkim darmowy dostęp do praktycznej wiedzy: szkoleń stacjonarnych, e-booków, czasopism, webinariów. Ponadto zapewnia profesjonalne wsparcie prawne w sporach ze spółkami. Jego członkowie otrzymują upusty na: różne wydarzenia, kursy, narzędzia dla inwestorów oraz niższe prowizje w różnych biurach maklerskich, w tym BM Pekao.

Oprócz tego SII reprezentuje osoby stowarzyszone na walnych zgromadzeniach i w ich imieniu może korzystać z przysługujących im jako udziałowców praw, w tym powoływania przedstawicieli do rad nadzorczych.

powrót do menu ↑

Lista zniżek

Poniżej w tabeli przedstawiona została lista zniżek dla akcjonariuszy PZU uczestniczących w programie Moje Akcje PZU:

Warunek Zniżka
Posiadanie min. 100 akcji PZU na koncie inwestycyjnym w BM Pekao
(korzyść udostępniona w ciągu 16 dni)
10% zniżki na ubezpieczenie:
 • PZU Auto: AC, OC, NNW Max
 • PZU Gospodarstwo Rolne: Budynki Obowiązkowe, OC Obowiązkowe Rolnika, Mienie, NNW
 • PZU Dom
 • PZU NNW (ogólne, umowy indywidualne i rodzinne)
 • PZU Wojażer (umowy indywidualne i rodzinne)
darmowe członkostwo podstawowe w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych przez 12 miesięcy
50 proc. zniżki na członkostwo rozszerzone w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych przez 12 miesięcy
Posiadanie min. 100 akcji PZU na koncie inwestycyjnym w BM Pekao przez min. 12 miesięcy 20% zniżki na ubezpieczenie:
 • PZU Auto: AC, OC, NNW Max
 • PZU Gospodarstwo Rolne: Budynki Obowiązkowe, OC Obowiązkowe Rolnika, Mienie, NNW
 • PZU Dom
 • PZU NNW (ogólne, umowy indywidualne i rodzinne)
 • PZU Wojażer (umowy indywidualne i rodzinne)
powrót do menu ↑

Jak otrzymać zniżki?

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zniżki na ubezpieczenia w PZU? Należy:

1Mieć lub założyć rachunek inwestycyjny w BM Pekao
2Przystąpić do programu Moje Akcje PZU
3Kupić min. 100 akcji PZU i trzymać je jak najdłużej

Rabat aktywuje się w ciągu 16 dni od dnia, w którym na koncie zostanie zapisana wymagana liczba walorów. Następuje to w dniu weryfikacji uprawnień do bonusów, czyli 1. i 15. dnia każdego miesiąca.

4Z konta w programie lojalnościowym pobrać kod rabatowy (Kartę Klienta PZU) i podać go podczas zakupu ubezpieczenia lub członkostwa w SII.

Warto stać się długoterminowym udziałowcem spółki nie tylko dla zniżek. PZU systematycznie wypłaca bowiem dywidendę, czyli dzieli się zyskami. A te idą w miliardy złotych. W tym roku dywidenda przypadająca na jeden papier wynosi 3,5 zł brutto.

Wg obecnych notowań giełdowych za 100 akcji PZU trzeba zapłacić ok. 3800 zł. Po roku nieprzerwanego posiadania walorów przysługujący klientowi upust na polisy rośnie z 10 do 20 proc.

powrót do menu ↑

Jak przystąpić do programu Moje Akcje PZU?

 1. Zalogować się na swoje konto maklerskie w BM Pekao
 2. Złożyć wymagane oświadczenia
 3. Wybrać przycisk “ZAPISZ I WYLOGUJ”
  Nastąpi automatycznie przekierowanie serwisu Moje Akcje PZU.
 4. Tam należy wypełnić formularz, wyrazić zgody i kliknąć “ZAREJESTRUJ SIĘ”
 5. Aktywować członkostwo
  W tym celu trzeba kliknąć w link otrzymany e-mailem.
powrót do menu ↑

Jak założyć konto w Biurze Maklerskim Pekao?

By założyć rachunek inwestycyjny w BM Pekao, należy udać się do jednego z jego punktów obsługi. Ewentualnie można to zrobić w wybranym oddziale Banku Pekao. Należy okazać dowód osobisty oraz podać dane urzędu skarbowego do rozliczeń podatkowych i numer rachunku do przelewów wychodzących.

Ci, którzy wolą załatwić formalności online, mogą najpierw otworzyć konto osobiste w Banku Pekao, a następnie z poziomu systemu transakcyjnego Pekao24 aktywować konto maklerskie. To pierwsze założą metodą na selfie lub z e-dowodem.

Zakładanie konta maklerskiego z użyciem fotoweryfikacji:

 1. Pobrać na telefon aplikację PeoPay
 2. Podać dane kontaktowe
 3. Zweryfikować numer telefonu, podając kod SMS
 4. Zdefiniować hasło do logowania
 5. Przy użyciu smartfona zeskanować dowód osobisty z obu stron i wykonać kilka zdjęć twarzy
 6. Uzupełnić dane osobowe i adresowe
 7. Zawrzeć umowę kodem SMS
 8. Po zalogowaniu do Pekao24 złożyć wniosek o świadczenie usług maklerskich przez BM Pekao
 9. Zawrzeć umowę, podając kod z SMS-a.

Otwarcie ROR-u nie tylko daje dostęp do rachunku inwestycyjnego, ale też pozwala na zdobycie premii sięgającej 250 zł. W tym celu należy w każdym z trzech kolejnych miesięcy po założeniu konta osobistego: zapewnić nań wpływ min. 500 zł i wykonać jedną płatność bezgotówkową kartą albo w aplikacji PeoPay.

Przy czym warto używać karty jak najczęściej, ponieważ za każdą transakcję bank zwraca 10 proc. jej wartości. Limit kwotowy premii wynosi 100 zł. Otrzymanie takiej nagrody wymaga wykonania obrotu na 1000 zł w ciągu trzech miesięcy.

Kolejny gratyfikacja to darmowe punkty w programie lojalnościowym Mastercard Bezcenne Chwile. Wystarczy w ciągu 30 dni od rejestracji w nim wykonać plastikiem cztery transakcje na dowolne kwoty, by zainkasować 400 pkt o równowartości 50 zł.

Szczegółowo promocja Pekao dla nowych klientów została opisana tutaj.

powrót do menu ↑

Integracja konta maklerskiego z kontem osobistym w Banku Pekao

Posiadanie konta osobistego w Banku Pekao ma jeszcze tę zaletę, że można zintegrować je z rachunkiem inwestycyjnym. Wówczas na tym drugim nie trzeba zamrażać kapitału pod ewentualne zlecenia. W razie potrzeby środki transferuje się w czasie rzeczywistym z ROR-u na konto maklerskie.

Takie rozwiązanie jest też wygodne. Logowanie do modułu inwestycyjnego odbywa się bowiem poprzez kliknięcie w odpowiednią zakładkę w bankowości internetowej Pekao24.

Do wyboru mamy dwa ROR-y:

Jakie wybrać? Choć Konto Przekorzystne jest tańsze, to po uwzględnieniu kosztów utrzymania rachunku inwestycyjnego może się okazać, że lepszą opcją będzie teoretycznie droższe Konto Świat Premium.

W ramach trwającej do końca roku promocji posiadacze Konta Świat Premium nie są już obciążani opłatą za obsługę rachunku inwestycyjnego. Zwolnienie przysługuje do momentu rozwiązania umowy o ROR.

Uwaga! Jeśli ulokujemy w grupie kapitałowej Banku Pekao co najmniej 200 tys. zł, unikniemy wszystkich podstawowych opłat związanych z bardziej prestiżowym ROR-em i prowadzeniem konta maklerskiego (60 zł miesięcznie, nie licząc prowizji od transakcji).

Jako aktywa rozumiane są nie tylko środki na koncie osobistym czy oszczędnościowym, ale też ewentualnie na koncie firmowym oraz jednostki nabytych za pośrednictwem banku funduszy, polis z UFK, certyfikatów, instrumentów inwestycyjnych oraz instrumentów na koncie maklerskim. Wymóg ten można więc spełnić, kupując odpowiedni pakiet akcji PZU.

powrót do menu ↑

Koszty inwestowania w BM Pekao

W wariancie standardowym prowadzenie konta maklerskiego w BM Pekao kosztuje 60 zł miesięcznie. Do tego dochodzi prowizja od obrotu instrumentami finansowymi, która zależy od wielkości miesięcznych obrotów. Ta podstawowa wynosi 0,375 proc. (min. 5,9 zł), a najniższa (przy obrotach powyżej 3 mln zł miesięcznie) – 0,25 proc. (min. 5,9 zł).

Oprócz GPW klient ma również dostęp do rynków zagranicznych. W tym przypadku prowizje (0,4-0,5 proc.) i opłaty minimalne od operacji (różne w zależności od waluty) są wyższe.

Ważne! Koszty kupna i sprzedaży niektórych papierów wartościowych można obniżyć również dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Do końca 2021 r. prowizja od zleceń internetowych dotyczących akcji na GPW, praw do akcji, praw poboru, certyfikatów inwestycyjnych, ETF-ów i produktów strukturyzowanych wynosi 0,24 proc. (min. 5,9 zł).

Ważne! By móc handlować taniej, należy wcześniej przesłać e-mailem do BM Pekao zgłoszenie zawierające:

 • imię i nazwisko,
 • numer członkowski w SII,
 • numer rachunku inwestycyjnego w BM Pekao,
 • numer telefonu kontaktowego.

Następnie należy poczekać na to, aż firma zweryfikuje prawo do niższych stawek. Powiadomi o tym SMS-em. Dopiero od tego momentu będzie przysługiwać niższa prowizja.

powrót do menu ↑

Jakie konto wybrać?

Konto Świat Premium opłaca się wybrać jeśli mamy zamiar ulokować na nim ponad 200 tys. zł – czy to w gotówce, na lokatach czy to w postaci instrumentów na koncie maklerskim (akcji, obligacji itp). Wtedy unikniemy wszystkich podstawowych opłat związanych z bardziej prestiżowym ROR-em i prowadzeniem konta maklerskiego (60 zł miesięcznie, nie licząc prowizji od transakcji).

Dla niższych środków lepszym wyborem będzie Konto Przekorzystne.

Szczegółowe porównanie opłat w przypadku obu rachunków przedstawia poniższa tabela:

↓Usługa || ROR→ Konto Przekorzystne Konto Świat Premium
Prowadzenie konta
(miesięcznie)
0 zł 50 zł
Brak opłaty pod warunkiem utrzymania średniego miesięcznego salda na wszystkich produktach depozytowo-inwestycyjnych w wysokości min. 200.000 zł
Użytkowanie karty
(miesięcznie)
4 zł / 0 zł
Brak opłaty pod warunkiem zapewnienia wpływu 500 zł i wykonania jednej transakcji bezgotówkowej kartą
0 zł
Przelew internetowy
(szt.)
0 zł 0 zł
Obce bankomaty w kraju
(od operacji)
2,3% (min. 5 zł)
Pierwsze dwie wypłaty w miesiącu bez prowizji pod warunkiem zapewnienia wpływu 500 zł i wykonania jednej transakcji bezgotówkowej kartą
0 zł
Benefity - 100 zł za założenie konta
- do 100 zł money-backu (w trzy miesiące) za transakcje kartą
- 50 zł za otwarcie konta dziecku
- 50 zł w punktach programu Bezcenne Chwile
- Pakiet Komfort przez pół roku za darmo
- Galeria Rabatów (zniżki w sklepach do 30%)
- bezprowizyjne przewalutowanie transakcji w 150 walutach bez potrzeby zasilania rachunków dewizowych
- 100 zł za założenie konta
- do 100 zł money-backu (w trzy miesiące) za transakcje kartą
- 50 zł za otwarcie konta dziecku
- 50 zł w punktach programu Bezcenne Chwile
- Pakiet Komfort przez pół roku za darmo - złota karta kredytowa bez opłat do końca 2021
- Galeria Rabatów (zniżki w sklepach do 30%)
- dostęp do osobistego doradcy inwestycyjnego
Rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao
Prowadzenie rachunku
(miesięcznie)
60 zł 0 zł
Prowizja od obrotu akcjami na GPW
(od transakcji; zlecenia przez internet)
Prowizja zależna od średniej miesięcznej wartości obrotów
do 30.000 zł – 0,375% (min. 5,90 zł)
od 30 do 100.000 zł – 0,37% (min. 5,90 zł)
od 100 do 300.000 zł – 0,36% (min. 5,90 zł)
od 0,3 do 1 mln zł – 0,35% (min. 5,90 zł)
od 1 do 3 mln zł – 0,29% (min. 5,90 zł)
powyżej 3 mln zł – 0,25% (min. 5,90 zł)
---
promocja: 0,24% (min. 5,9 zł) dla członków SII
Prowizja zależna od wartości miesięcznych obrotów
do 30.000 zł – 0,375% (min. 5,90 zł)
od 30 do 100.000 zł – 0,37% (min. 5,90 zł)
od 100 do 300.000 zł – 0,36% (min. 5,90 zł)
od 0,3 do 1 mln zł – 0,35% (min. 5,90 zł)
od 1 do 3 mln zł – 0,29% (min. 5,90 zł)
powyżej 3 mln zł – 0,25% (min. 5,90 zł) ---
promocja: 0,24% (min. 5,9 zł) dla członków SII
Prowizja od obrotu obligacjami GPW
(od transakcji; zlecenia przez internet)
0,10% (min. 5,90 zł) 0,10% (min. 5,90 zł)
Sprawdź Sprawdź

Dodaj opinie jako pierwszy!

Dodaj swoją opinie

 

Porównaj wybrane konta
 • Porównywarka lokat (0)
 • Porównywarka kont osobistych (0)
 • (0)
Porównaj Teraz
0