Eurokonto Walutowe

Załóż Konto
+ 200 zł premii i 7% na KO
1 dni do końca promocji
Dodaj do porównywarki

Czy warto założyć Eurokonto walutowe w Pekao SA? Ile kosztują przelewy zagraniczne i karta wielowalutowa? Opinie i analiza opłat konta walutowego Pekao.

Bank Pekao należy do największych w Polsce. Pod względem wielkości aktywów zajmuje drugie miejsce za PKO BP.

To instytucja o profilu uniwersalnym. Oferuje szeroką gamę produktów i usług klientom ze wszystkich segmentów. Wśród propozycji produktowych znajdziemy m.in. konto walutowe.

Eurokonto Walutowe Pekao z kartą wielowalutową sprawdzi się przede wszystkim w przypadku osób, którym zależy na płatnością kartą z podstawowych walutach bez konieczności wykonywania przewalutowania. Pekao konto walutowe może być założone w euro, funtach, dolarach i frankach szwajcarskich.

Opłaty

Eurokonto walutowe to rachunek dostępny w czterech jednostkach rozliczeniowych:

 • EUR,
 • USD,
 • GBP,
 • CHF.

By otworzyć konto walutowe, nie trzeba zakładać ROR-u w złotówkach. Jednak jest to dużo bardziej opłacalne, m.in. z uwagi na premię sięgającą 200 zł i różne inne benefity (o tym dalej).

Eurokonto Walutowe EURO USD GBP CHF
prowadzenie konta 0 EUR
(dla średniego miesięcznego salda do 20 tys. EUR)
0 USD
0 GBP
0 CHF
(dla średniego miesięcznego salda do 20 tys. CHF)
wydanie karty walutowej 0 zł 0 zł
obsługa karty walutowej dla karty wielowalutowej:
4 zł lub 0 zł (po spełnieniu warunku aktywności)

dla karty Visa EUR: 2 EUR
dla karty wielowalutowej:
4 zł lub 0 zł (po spełnieniu warunku aktywności)

dla karty Visa USD: 2 USD
4 zł lub 0 zł
(po spełnieniu warunku aktywności)
4 zł lub 0 zł
(po spełnieniu warunku aktywności)
e-przelew SEPA
(tryb standardowy, opcja SHA)
0 EUR
e-przelew SWIFT
(tryb standardowy, opcja SHA)
0,5% + 22 zł za komunikat SWIFT + 20 zł za rozliczenie
(min. 30 zł, max 250 zł)
0 0,5% + 22 zł za komunikat SWIFT + 20 zł za rozliczenie
(min. 30 zł, max 250 zł)
0,5% + 22 zł za komunikat SWIFT + 20 zł za rozliczenie
(min. 30 zł, max 250 zł)
0,5% + 22 zł za komunikat SWIFT + 20 zł za rozliczenie
(min. 30 zł, max 250 zł)
odebranie przelewu walutowego bez opłat - z krajów EOG
0,1% - w pozostałych przypadkach
(min. 20 zł, max 100 zł)
0,1%
(min. 20 zł, max 100 zł)
0,1%
(min. 20 zł, max 100 zł)
0,1%
(min. 20 zł, max 100 zł)
wypłata z bankomatów za granicą dla karty wielowalutowej
2,3% (min. 5 zł) lub 0 zł
(po spełnieniu warunku aktywności)
dla karty wielowalutowej
2,3% (min. 5 zł) lub 0 zł
(po spełnieniu warunku aktywności)
dla karty wielowalutowej
2,3% (min. 5 zł) lub 0 zł
(po spełnieniu warunku aktywności)
dla karty wielowalutowej
2,3% (min. 5 zł) lub 0 zł
(po spełnieniu warunku aktywności)
szacunkowy spread ~6,5% ~6,5% ~6,5% ~6,5%
stan na 11.09.2021 r.

Prowadzenie Eurokonta walutowego odbywa się bezpłatnie.

Przy czym w odniesieniu do subkont w EUR i CHF może się pojawić opłata po przekroczeniu średniego miesięcznego salda w wysokości 20 tys. jednostek czyli np. powyżej 20 000 EURO. Bank tłumaczy to ujemnymi stopami procentowymi w strefie euro i Szwajcarii. Dokładnie to opisuje następująco:

Konta w walutach z zerową lub dodatnią stopą depozyto  właściwego Banku Centralnego:  0 jednostek waluty (dalej j.w.) niezależnie od  średniomiesięcznego salda rachunku.

Konta w walutach z ujemną stopą depozytową właściwego  Banku Centralnego
opłata uzależniona od średniomiesięcznego salda rachunku w miesiącu poprzednim:

 • 0 j.w. jeżeli saldo od 0,00 do 19.999,99 j.w.
 • 15 j.w. jeżeli saldo od 20.000,00 do 49.999,99 j.w.
 • 30 j.w. jeżeli saldo od 50.000,00 do 99.999,99 j.w.
 • 100 j.w. jeżeli saldo od 100 000,00 do 499.999,99 j.w.
 • 200 j.w. jeżeli saldo od 500.000,00 j.w.

Za dany miesiąc opłata za prowadzenie danego Konta Walutowego nie jest pobierana, jeżeli w poprzednim miesiącu:

 • Posiadacz wykonał z tego Konta Walutowego min 1  polecenie przelewu wewnętrznego na dowolny inny rachunek w Banku prowadzony w innej walucie lub
 • na to Konto Walutowe wpłynęło min 1 polecenie przelewu wewnętrznego z dowolnego innego rachunku w Banku prowadzonego w innej walucie, przy czym łączna kwota wyżej wymienionych poleceń przelewów wynosiła co najmniej 1.000,00 jednostek waluty Konta Walutowego, którego dotyczy to zwolnienie z opłaty.

Do rachunków w EUR i USD organizacja kierowana przez Leszka Skibę wydaje bezpłatnie kartę walutową. Za obsługę instrumenty nalicza miesięcznie 2 EUR / 2 USD. Lepszym rozwiązaniem może być wyrobienie karty wielowalutowej.

Za pobranie gotówki kartą walutową w bankomacie zagranicznym instytucja z żubrem pobiera prowizję 2,3 proc. (min. 1 jednostka waluty danego konta). Jednak koszty te można zoptymalizować, wyrabiając kartę wielowalutową.

Opłaty za przelew walutowy

Przelewy SEPA są darmowe. Chodzi zarówno o wysyłanie, jak i odbieranie. Jednak przy wpływie świadczenia emerytalno-rentowego Bank Pekao pobiera 10 zł i równowartość 3 USD. Dotyczy to wszystkich transferów dewizowych.

Na koszt przelewu SWIFT składa się kilka składowych. Ta podstawowa wynosi 0,5 proc. wartości przekazu (min. 30 zł i max 250 zł). Do tego dochodzi 22 zł za komunikat SWIFT oraz 22 zł na pokrycie kosztów banków pośredniczących.

Odebranie przelewu SWIFT wiąże się z prowizją 0,1 proc. wartości przekazu (min. 20 zł, max 100 zł). W przypadku spływu świadczeń emerytalno-rentowych z zagranicznych źródeł opłata wynosi 10 zł.

powrót do menu ↑

Karta wielowalutowa

Do kont w Euro i Usd można zamówić oddzielne karty Visa w danej walucie.

Alternatywną, korzystniejszą opcją będzie wybranie karty wielowalutowej MasterCard Debit FX –  jednej karty do rachunku złotowego i rachunków walutowych. W przypadku  karty wielowalutowej płacimy i wypłacamy bez przewalutowania w USD, EUR, GBP i CHF w kraju i w internecie.

Posiadając konto osobiste w banku Pekao np. Konto Przekorzystne, można wyrobić kartę wielowalutową. Plastik jest dostępny w dwóch wariantach:

 • Mastercard Debit FX (4 zł/0 zł miesięcznie) lub
 • Mastercard Debit Gold (10 zł/0 zł  miesięcznie).

Karta wielowalutowa Banku Pekao umożliwia płacenie bezpośrednio w jednej z pięciu walut: PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Co ważne, instrument sam rozpoznaje walutę transakcji i obciąża odpowiedni rachunek (jeśli są na nim wystarczające środki).

By skorzystać z tego rozwiązania, wystarczy powiązać z nośnikiem dowolne subkonto walutowe. Zrobimy to w bankowości elektronicznej i na infolinii.

Karta multiwalutowa jest tańszym rozwiązaniem od karty walutowej. Dzięki niej zyskuje się bezpłatny dostęp do bankomatów zagranicznych. Wystarczy w danym miesiącu spełnić warunek aktywności:

 • wpływ 500 zł + jedna transakcja kartą albo w aplikacji PeoPay dla karty Mastercard Debit FX,
 • wpływ 10.000 zł + jedna transakcja dla karty Mastercard Debit Gold.

Z tym że dla instrumentu o nazwie Mastercard Debit FX tylko pierwsze dwie operacje w miesiącu są zwolnione z prowizji.

Ważne! W przypadku posiadaczy Konta Przekorzystnego, warunek aktywności zwalnia z opłaty miesięcznej (4 zł / 10 zł) za wielowalutową kartę debetową. Natomiast posiadacze Konta Premium w Pekao są bezwarunkowo zwolnieni z opłat za Mastercard Debit Gold

Jak to dokładnie działa?

 • Otwierasz Konto Przekorzystne w PLN oraz w co najmniej jeden rachunek walutowy: EUR, USD, GBP lub CHF
 • Bank wydaje Ci kartę, która obsługuje te dwa rachunki PLN i np. w EUR
 • W Pekao24 lub aplikacji PeoPay łatwo i szybko kupujesz walutę dzięki usłudze Wymiana Walut, a środki masz od razu na koncie walutowym
 • Od teraz możesz płacić w wielu walutach jedną kartą

Obsługa karty MasterCard Debit FX to koszt 4 zł, jednak można być z niej zwolnionym spełniając warunek aktywności (miesięczne wpływy min. 500 zł oraz co najmniej 1 transakcja bezgotówkowa kartą lub przez PeoPay w miesiącu).

powrót do menu ↑

Kantor Pekao24

Bank z żubrem w logo udostępnia bezpłatnie usługę kantoru online. Skorzystamy z niej w systemie transakcyjnym i aplikacji.

Wymiana walut w Kantorze Pekao24 odbywa się przez całą dobę, również w dni wolne. Środki są dostępne od razu po zatwierdzeniu transakcji.

W Kantorze Pekao24 spread jest zdecydowanie mniejszy od standardowego, który wynosi 6,5 proc. To samo tyczy się cen dewiz.

Ważne! Dostęp do usługi wymaga wcześniejszej aktywacji w oddziale lub na infolinii.

powrót do menu ↑

Promocje dla klientów

pekao promocjaCo prawda założenie Eurokonta walutowego nie wymaga otwierania Konta Przekorzystnego (tak się nazywa standardowy ROR w złotówkach), ale można na tym zyskać nawet 200 zł. By tak się stało, musi poza otwarciem Konta Przekorzystnego w każdym trzech kolejnych miesięcy należy logować się do aplikacji PeoPay i realizować kartą debetową pięć płatności bezgotówkowych na dowolne kwoty.

Jednak to nie koniec benefitów dla klientów Pekao.  W kolejnej promocji bank dorzuca 100 zł za otwarcie konta swojemu dziecku.

Oprócz premii i benefitów Bank Pekao ma również dobrą ofertę oszczędnościową. Tworzą ją:

 • konto oszczędnościowe ze stawką 7% naliczaną przez 5 miesięcy (dla kwot do 100 tys. zł),
 • lokata na nowe środki w EURO ze stawką 2-2,5% i terminach zapadalności 3-12 miesięcy,
 • lokata na nowe środki w USD ze stawką 2,5-3% i terminach zapadalności 3-12 miesięcy,
Wszystkie promocje zostały szczegółowo opisane tutaj.
powrót do menu ↑

Czy warto?

Eurokonto walutowe może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które podróżują do popularnych miejsc i kupują za granicą w jednej z czterech podstawowych jednostek rozliczeniowych. Jednak problem pojawia się w przypadku bardziej egzotycznych kierunków, ponieważ rachunek i powiązany z nim plastik obsługują tylko cztery najważniejsze waluty (EUR, USD, GBP i CHF). Na szczęście prowizja za przeliczenie pozostałych transakcji wynosi tylko 1 proc.

Dużym plusem jest karta wielowalutowa, która przy niewielkim wysiłku może być darmowa. Zapewni też bezprowizyjne wypłaty z bankomatów zagranicznych.

Oprócz tego bank z żubrem w logo ma ofercie bardzo dobrze oprocentowane walutowe produkty oszczędnościowe.

Lokata EURO  w Banku Pekao to obecnie najlepsza lokata euro na rynku. Dzięki niej zarobisz do 2,5%. Konkurenci proponują przeważnie nie więcej niż 1 proc.

Warunki skorzystania z oferty są bardzo proste do spełnienia. Sprowadzają się do zapewnienia nowych środków oraz otwarcia bezpłatnego w utrzymaniu ROR-u w złotówkach oraz dolarach.

Bank Pekao ma również inne warte uwagi produkty depozytowe. To konto oszczędnościowe w PLN ze stawką 7% w skali roku oraz lokaty USD na 2,5-3% z okresem zapadalności 3-12 miesięcy.

Największym minusem oferty Banku Pekao są drogie przelewy międzynarodowe. Przykładowo w Citi Handlowym sama opłata podstawowa za transfery walutowe jest trzykrotnie niższa. Jego klienci nie płacą też za odebranie przekazu dewizowego.

Dokumenty do pobrania (pdf)

powrót do menu ↑

Jak założyć Eurokonto walutowe?

Jeśli jesteśmy już klientami Banku Pekao, zrobimy to z poziomu systemu transakcyjnego Pekao24. W przeciwnym razie czeka nas wizyta w oddziale.

Możemy również zdalnie założyć ROR w złotówkach i później w bankowości online „wyklikać” Eurokonto walutowe. Do wyboru mamy metodę na selfie albo dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Eurokonto Walutowe

w ramach Konta Przekorzystnego z Kartą Wielowalutowa

+ 200 zł premii i 7% na KO
1 dni do końca promocji

Załóżmy, że decydujemy się na pierwszy sposób. Wówczas:

 1. Pobieramy na telefon aplikację PeoPay
 2. Podajemy dane kontaktowe
 3. Weryfikujemy swój numer telefonu, podając kod SMS
 4. Ustalamy hasło do logowania
 5. Skanujemy dowód osobisty i wykonujemy kilka zdjęć twarzy
 6. Podajemy dane osobowe i adresowe
 7. Zatwierdzamy umowę hasłem z SMS-a
 8. W bankowości elektronicznej składamy wniosek o Eurokonto walutowe
 9. Zawieramy umowę, podając kod z SMS-a.
4.5 Ocena Łączna
15 opinie
Eurokonto Walutowe

Eurokonto walutowe można polecić mało wymagającym klientom, którzy podróżują do popularnych miejsc i nie przesyłają pieniędzy za granicę. Przy niewielkiej aktywności utrzymanie rachunku nie będzie ich nic kosztować.

6.3Ocena Redakcji
Wysokość opłat
7.5
Kursy walut, spread
5
3.9Ocena Użytkowników
Wysokość opłat
4
Kursy walut
3.8
ZALETY
 • darmowe prowadzenie,
 • karta wielowalutowa z opcją zwolnienia z opłaty miesięcznej,
 • możliwość darmowych wypłat z bankomatów zagranicznych (warunek aktywności),
 • kantor online,
 • premia za otwarcie ROR-u w złotówkach.
WADY
 • drogie przelewy walutowe,
 • mały wybór jednostek rozliczeniowych,
 • formalności przy aktywowaniu kantoru online.
Dodaj swoją opinie  |  Zobacz opinie i komentarze
21 opinii
Zobacz wszystkie Najbardziej pomocne Najwyższe oceny Najniższe oceny Dodaj swoją opinie
 1. Odpowiedz
  Kuba 19 Listopad 2021 13:11
  0.5
  Wysokość opłat
  10
  Kursy walut
  10

  Wprowadzono wysokie opłaty za konto zależne od salda(w różnych przedziałach zaczyna się powyżej 20000 eur). Bank kasuje 30 eur od tak, nikt nie pyta o zdanie wcześniej, czyli dużo ponad 100 pln za prowadzenie konta to chyba lekka przesada. Ciekawa strategia, podjadać regularnie komuś z rachunku. Zmieniam na PKO prawdopodobnie, gdzie opłata jest albo 0 albo 6,90 pln jak się nie korzysta z karty…wyraźna różnica.

  Pomocne(13) Niepomocne(3)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 2. Odpowiedz
  on_nl 14 Wrzesień 2021 15:39
  0.5
  Wysokość opłat
  0
  Kursy walut
  20

  jestem totalnie zniesmaczony od 9-Wrzesnia bank wprowadzil Bardzo wysokie oplaty za prowadzenie konta walutowego powyzej 20,000 Euro. zdecydowanie odrazam

  + ZALETY: kiedys dobra, teraz watpliwa.
  - WADY: doradca VIP nie pokwapil sie poinformowac mnie ze bank tak drestycznie zmienia oplaty.
  Pomocne(13) Niepomocne(1)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
  • Odpowiedz
   Ania - Tanie-Konto.pl 14 Wrzesień 2021 16:05

   Pekao wprowadził te opłaty tłumacząc jej ujemnymi stopami procentowymi.

   Zasady pobierania opłaty za prowadzenie Konta Walutowego:
   1. Za dany miesiąc opłata za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Walutowe jest pobierana na rachunkach prowadzonych w walutach, dla których, zgodnie z zasadą opisaną w ust. 3 poniżej, obowiązywały ujemne stopy depozytowe określone przez poniższe Banki Centralne:
   a) dla USD – Bank Centralny USA (FED),
   b) dla GBP – – Bank Centralny Anglii (BoE), c) dla EUR – Europejski Bank Centralny (EBC),
   d) dla CHF – Bank Centralny Szwajcarii (SNB)

   Do wymiany walut polecam przyjrzeć się kantorowi Alior Banku:
   https://www.tanie-konto.pl/alior-bank/kantor-walutowy/

 3. Odpowiedz
  Tomasz 13 Wrzesień 2021 07:28

  Zmiany opłat za prowadzenie konta walutowego. Właśnie mnie skasowali 30 euro. Konto darmowe przy comiesięcznych wpływach 1000 euro. Zdzierstwo. Po 30 latach zmieniam bank.

  • Odpowiedz
   Ania - Tanie-Konto.pl 14 Wrzesień 2021 16:13

   Opłaty bank uzależnił od tego ile jest Euro na koncie (średnie saldo):
   0 Euro jeżeli saldo od 0,00 do 19.999,99 Euro
   15 Euro jeżeli saldo od 20.000,00 do 49.999,99 Euro
   30 Euro jeżeli saldo od 50.000,00 do 99.999,99 Euro
   100 Euro jeżeli saldo od 100 000,00 do 499.999,99 Euro
   200 Euro jeżeli saldo od 500.000,00 Euro

   Opłaty tłumaczą ujemnymi stopami procentowami w strefie Euro. Niestety coraz więcej banków wprowadza podobne zasady.

   • Odpowiedz
    Nata 27 Wrzesień 2021 23:46

    Kiedyś z 6 lat temu był to dobry bank… Dziś już nic nie pozostało z byłej świetności. Nikt nie odbiera tel, godziny pracy nie są dogodne dla klientów, zawiadomienia o zmianach są mało przejrzyste,,a wprowadzenie opłat mało że następuje z nienacka , to jeszcze kwoty są opłat są irracjonalne..Zaniedbanie wsześniejszych procedur współpracy z klientem jest oczywiste , stad tyle niepochlebnych opinii , z którymi całkowicie się zgadzam..Moim zdaniem na dziś to najgorszy wybór- drogo oraz nieefektywnie..

 4. Odpowiedz
  Artur 27 Maj 2021 12:47
  4
  Wysokość opłat
  80
  Kursy walut
  80

  Bardzo drogi bank, a w zamian usługi na niskim poziomie. Ogólnie nie polecam, inne banki są o wiele tańsze i lepsze we współpracy. Przez internet bank odpowiada po 3 – 4 miesiącach i zazwyczaj z zapytaniem czy dalej czekam na odpowiedź? Korzystam, bo mam tam kredyt hipoteczny, ale nikomu nie polecam. Jak kiepski jest to bank, niech świadczy, że otworzyłem w innym banku konto bankowe aby z niego robić przelewy itd.

  + ZALETY: - chciałbym znaleźć, ale nie potrafię
  - WADY: - nie mam czasu wszystkich wymieniać, unikaj jak teściowej
  Pomocne(11) Niepomocne(3)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 5. Odpowiedz
  Adam 16 Marzec 2020 20:32

  Witam! Mam konto walutowe w dolarach! Poniewaz przelew waluty(oprocz ojro)przesylajac z Polskiego banku do drugiego Polskiego banku traktuje sie w Polsce jako przelew zagraniczny tak wiec oplaty za takie przelewy sa bardzo wysokie! Lepiejoplaca sie poprostu wybrac gotowke i ja zwyczajnie przeniesc do drugiego banku. Niestety bank PKOSA wedlug wlasnego widzimisie nie chce wyplacac gotowki.Namawia do przelewow lub uzywania karty. Zgodnie z poleceniami ministra Koscinskiego ktory nam chce odebrac gotowke! Wszekie skargi nic nie pomagaja ,zamowienie wiekszej partii gotowki nie jest realizowane. Zeby nie stracic pieniedzy bede musial niestety przeniesc pieniadze do innego banku robiac przelew za “jedyne” 250zl. Oprocentowanie w tym banku beznadziejne oplaty koszmarne a o wszelkich inwestycjach to lepiej zapomniec.

 6. Odpowiedz
  Arek 22 Listopad 2019 21:56
  4.5
  Wysokość opłat
  100
  Kursy walut
  80

  Karta wielowalutowe i konto przekorzystne są w OK: działają nawet w Holandii ( ten co pisał, że Visa tak nie działa miał nikłą wiedzę w temacie). Niektóre sieciówki w Niemczech czy Holandii nie chcą autoryzować kart debetowych. Kart kredytowych nie trzeba autoryzować i to im pasuje. Koszt prowadzenia konta jest zerowy przy wpłacie 500 zł miesięcznie. Karta rozróżnia walutę automatycznie i pobiera kwotę z odpowiedniego konta. Można kupować za euro bilety lotnicze, zasilać PayPala itp. W banku nie oszczędzamy na lokacie, nie wymieniamy walut i musimy być przygotowani na znikające oddziały banku i wieszający się system. Bank państwowy zarządzany przez mało kompetentną prawicę. Przelewy SEPA zdzierstwo kosztują 20 zł. Przelew przychodzący i wychodzący. 9,99 zł to kłamstwo drugie tyle płaci odbiorca. Wystarcza dwa przelewy w miesiącu, aby nabrać chęci do zmiany banku. Np Milenium ma darmowe przychodzące przelewy SEPA.

  + ZALETY: Karta wielowalutowe debetowa warta polecenia. Nie działa tylko w systemach nieobsługujących kart debetowych. Karta Rewolucyjna debetowa oferuje bardzo dobre kursy wymiany. Przy małych kwotach nie warto wymieniać złotówek na euro.
  - WADY: Przelewy SEPA za drogie. Karty kredytowe nie wato używać za granicą. Kursy wymiany są kiepskie.
  Pomocne(30) Niepomocne(3)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 7. Odpowiedz
  Niezadowolony klient 22 Październik 2019 23:52
  0.5
  Wysokość opłat
  10
  Kursy walut
  10

  Konto walutowe to porażka!!
  Wpłacam na konto funty po czym okazuje się że na koncie jest euro. Zanizony kurs przez co straciłam sporą kwotę pieniędzy. Do tego opłaty za przelew A miało być bezpłatne.
  Nie polecam, nie dajcie się nabrać na Konto przekorzystne.

  + ZALETY: Nie ma zalet
  - WADY: Za drogie Zanizony kurs Bank przewalutowuje pieniądze na inne waluty nie zgodne z wyslana walutą przez co klient tylko traci Wysyłasz funty i powinny być zaksiegowane funty następnie okazuje się że jest euro
  Pomocne(41) Niepomocne(2)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 8. Odpowiedz
  wacek 3 Luty 2019 22:50

  Ja mam konto walutowe we CHF. Chciałem przelać CHF do cinkciarza bo kurs był korzystniejszy niż w kantorze. Nie dość, że przelali mi złotówki po kursie sprzedaży to jeszcze musiałem się tłumaczyć cinkciarzowi dlaczego nie otrzymali waluty tylko złotówki. Czy nie ma możliwości przelanie z pekaosa waluty na inne konto w Polsce ?

 9. Odpowiedz
  mirekv500 6 Listopad 2018 12:12
  0.25
  Wysokość opłat
  10
  Kursy walut
  0

  Za to że odbiorą przelew zagraniczny 5 euro!!! tragedia nie bank ,nie polecam

  + ZALETY: nie ma
  - WADY: za drogo
  Pomocne(50) Niepomocne(6)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 10. Odpowiedz
  Aurora 24 Październik 2018 19:00
  5
  Wysokość opłat
  100
  Kursy walut
  100

  Dla mnie za duże są te opłaty niestety i za mało walut w tej cenie. Kolega namówił mnie na kartę wielowalutową firmy i korzystałam z niej już na dwóch wyjazdach. Jestem zadowolona, bo za darmo miałam kartę wirtualną oraz plastikową. Zasilam kartę czy na poczcie czy przez BLIK od razu wpłata jest odnotowana. Bardzo podobało mi się to na ostatnim wyjeździe, że karta przewalutowała moją wpłatę po najbardziej korzystnej walucie. W kantorze bym nawet tak nie miała 😉

  Pomocne(10) Niepomocne(22)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 11. Odpowiedz
  Piotr 10 Wrzesień 2018 16:48
  0.5
  Wysokość opłat
  10
  Kursy walut
  10

  Konto koszmar. Gina pieniadze trzeba skladac reklamacje jakies dziwne oplaty ogolnie bankowosc dno . Problemy z zalogowaniem zawsze jakas awaria no poprostu zenada w tych czsach. A kantoru wymiany to juz wogule niepolecam np w dniu dzisiejszym w pekao kurs euro 4.16 a u mojej zony w santander 4.306 zanizaja kursy . Uciekam z tego banku bo to zacofana instytucja zeby cokolwiek zalatwic trzeba latac do obdzialu bo na infolini nie ma szans czegos kolwiek zalatwic. Consjwyzej powiedza gzie kest najblizszy oddzial lub bankomat

  + ZALETY: Niema
  - WADY: Wysokie oplaty, zanizone kursy walut, zacofanie bank z czasow prl gdzie trzeba bylo latac do okienka, wyplata euro tragedia milion podpisow, ciagle niedzialajaca aplikacja i serwis internetowy , wieczne reklamacje mam konto od 4 mcy i juz dwa razy reklamacja raz zniknelo 255 euro a za drugim 85 autentycznie bylo i niema.
  Pomocne(32) Niepomocne(7)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 12. Odpowiedz
  bb 28 Luty 2018 23:16

  Serwis zgłasza informacje o duplikacie. Chyba dlatego, że piszę o nieziemsko wysokich kosztach przelewów wychodzących i przychodzacych.

 13. Odpowiedz
  bb 28 Luty 2018 23:11

  Generalnie koszmar. Za przelew zagraniczny w przeliczeniu ok. 80 zł pobrali opłatę ok 60 zł :). Zastanawiam się czy to nie nadaje się dla jakiegoś urzędu ochrony konsumenta. Zwijam manatki z NIEPRZYJAZNEGO BANKU i udaje się w bardziej przyjazne Klientom rejony bankowe.

 14. Odpowiedz
  Dorota 15 Maj 2017 23:08
  0.5
  Wysokość opłat
  10
  Kursy walut
  10

  witam,
  konta w Pekao uzywam od 2002 r. (Akademickie, pozniej Net), do niedawna bylam zadowolna z ich uslug. Dopoki nie otworzylam subkonta walutowego..

  Oplaty pobierane z konta zlotowkowego nie sa wysokie (0 zl za prowadzenie, bezplatne przelewy internetowe, 1,99 miesiecznie za karte przy minimum 3 transakcjach, niestety wprowadzili prowizje za wyplate z bankomatow sieci Euronet), ale jesli chodzi o konto walutowe to jest tragedia.
  4,64 EUR za przelew PRZYCHODZACY,
  2,90 EUR za wyplate do 70 EUR,
  4,60 EUR za wyplate 100-200 EUR, wiekszych kwot nie testowalam bo mi kasy szkoda na prowizje

  przy tym bez prowizji placi sie karta, a samo jej uzywanie kosztuje 0,99 EUR miesiecznie.

  Inna sprawa, ze Pekao wydaje karte Visa, ktora nie jest honorowana w wielu punktach w Holandii. Bez problemu zaplacimy na stacjach benzynowych i w gastronomii, ale w sklepach juz niekoniecznie. Bez problemu mozna znalezc bankomat, ale od wyplaty gotowki placimy prowizje..

  Bardzo sie zawiodlam na koncie walutowym. Zamierzam je zamknac przy najblizszym pobycie w Polsce i przeniesc sie do innego banku. Szkoda, bo jestem zadowolona z konta PLN.
  pozdrawiam

  Pomocne(75) Niepomocne(5)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 15. Odpowiedz
  Jadzka34 1 Maj 2017 09:03
  1.5
  Wysokość opłat
  30
  Kursy walut
  30

  Ja wcześniej miałem konto walutowe w PEKAO ale tam było ono b drogie i zrezygnowanym na rzecz nest bank konto w euro.
  Bardzo mnie cieszy, że przelewy europejskie SEPA sa darmowe w nest banku bo w innych kontach nawet w moim byłym pekao był one płatne tak więc tutaj dobrze mnie trzepali po kieszeni.
  Prowadzenie konta także tutaj jest darmowe i mnie osobiście to wystarczyło, żeby przejść na stałe do tego banku i przenieść tutaj swoje pieniądze w Euro, często używam tego konta i w sumie dopiero teraz widzę, jak dużo oszczędzam.

  polecam nest bank 0 opłąt i najlepsze kursy wymiany waluty

  Pomocne(27) Niepomocne(10)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 16. Odpowiedz
  ala 20 Marzec 2017 15:43
  2.75
  Wysokość opłat
  60
  Kursy walut
  50

  PeKaO – wczoraj płaciłem kartą debetową w Czechach za trzy godziny byłem w domu i już na koncie widać ile mnie za to skasowali…byłem w szoku kontory mają na noc. Kurs był super. Bankomaty ok. Za obsługę konta przestałem płacić po jednym emailu do obsługi że nie chcę płacić:)Informacja zawsze precyzyjna i błyskawiczna…no nie ma się do czego nawet na siłę przyczepić. Zostałem przeniesiony z BPH po fuzji i jestem zadowolony. Szybkość działania banku jest szokująca jak na te czasy, mówię o odpowiedziach na emaile, telefony oraz szybkości pojawiania się informacji o operacjach na koncie. Konkurencja ma na noc. A i stronka po zalogowaniu na konto jest najbardziej przejrzysta i zrozumiała.

  Pomocne(9) Niepomocne(10)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
 17. Odpowiedz
  nick 19 Styczeń 2017 10:29
  0.5
  Wysokość opłat
  10
  Kursy walut
  10

  Dla mnie to katastrofa nie bank, 11.50 opłaty miesięczne, jak dostaję przelew z zagranicy to za to że dostaną pieniądze pobierają jeszcze 20zł jakiś opłat. Wypłatę środków z allegro przelanych w nocy z niedzieli na poniedziałek nie ma na koncie do wtorku do 14, a pani w informacji mowi że oni mają na to 2dni robocze . SMIECH NA SALI normalnie. Ogólnie to kasują za wszystko co tylko jest możliwe. UCIEKAM OD NICH I TO JAK NAJDALEJ

  Pomocne(38) Niepomocne(3)Już zagłosowałeś wcześniej na ten komentarz
  • Odpowiedz
   ola 4 Luty 2017 06:06

   ‘Nick’ witaj w klubie. Cieszę się że weszłam na to forum, bo w PKO SA mówią, że to nie możliwe, że księgują mi wpłaty 4 dni. Przychodzę z wydrukiem – historia operacji – i w dalszym ciągu mówią, że to nie możliwe, że to tylko incydentalny przypadek. Jasne.. od 10 lat to samo. Też kończę z nimi współpracę.

Dodaj swoją opinie

Twoja całkowita ocena

 

Porównaj wybrane konta
 • Porównywarka lokat (0)
 • Porównywarka kont osobistych (0)
 • (0)
Porównaj Teraz
0