Promocja 50 zł za konto dla dziecka PeoPay KIDS w Pekao (+ 100 zł dla dorosłego)

Rodzic otwierając w Banku Pekao konto osobiste sobie i swojemu dziecku w wieku 6-12 lat (Peopay Kids), może łatwo zyskać 150 zł w gotówce.

Obecne dzieci są dla banków przyszłymi klientami. Instytucje finansowe zdają sobie sprawę, że im wcześniej pozyskają względy rodziców tych pociech, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że taka młoda osoba zwiąże się na dłużej z danym bankiem i będzie dla niego źródłem przychodów.

Jak banki zdobywają niepełnoletnich klientów? Organizując promocje skierowane do ich rodziców.

Promocja – Pierwsze kieszonkowe na konto Peopay Kids

Świetnym przykładem jest Bank Pekao. Organizacja zarządzana przez Leszka Skibę proponuje obecnym klientom (posiadaczom konta osobistego) premię pieniężną 50 zł za zawarcie umowy o pakiet PeoPay Kids (opłaty i opinie). Ten składa się z:

Ważne! Dziecko uczestnika promocji musi być w wieku 6-12 lat i musi być nowym klientem Banku Pekao, czyli nie mogło mieć rachunku bieżącego między 1 stycznia 2019 a 31 marca 2021.

Nagroda pieniężna może wzrosnąć do 150 zł, z tego 100 zł w gotówce. Stanie się tak, jeśli rodzic / opiekun prawny również jest nowym klientem Banku Pekao, otworzy tam Konto Przekorzystne i spełni proste warunki.

Ponadto będzie mógł on skorzystać z oprocentowania 2 proc. na koncie oszczędnościowym. Podwyższona stawka będzie naliczana przez cztery miesiące na rachunku dziecka (do 3000 zł).

Jak otrzymać premię za otwarcie konta w Banku Pekao?

1Zawrzeć umowę o pakiet PeoPay Kids
2Zaakceptować regulamin promocji
3Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w promocji
4Do 10 dnia kolejnego miesiąca po przystąpieniu do promocji zalogować się do aplikacji PeoPay Kids

Warunki dla rodzica będącego nowym klientem, który do 30 września otworzy Konto Przekorzystne:

W każdym z trzech kolejnych miesięcy po zawarciu umowy o ROR i kartę debetową:

  • zapewnić wpływ na ROR min. 500 zł,
  • wykonać kartą 1 płatność bezgotówkową.

Szczegółowa analiza tej promocji znajduje się tutaj.

Przekazanie nagrody

Bank Pekao wypłaci premię 50 zł w akcji „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS” do 24. dnia kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków.

Nagrodę podstawową w kwocie 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego dla siebie rodzic / opiekun otrzyma do  końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków.

Opłaty za konto w Banku Pekao

Konto Przekorzystne dla Młodych (a takie otwiera się dziecku w tej promocji) Bank Pekao prowadzi bezpłatnie. Nie pobiera opłaty również za obsługę karty do rachunku ani wypłaty z obcych bankomatów.

Innymi słowy: ROR jest całkowicie bezpłatny. Należy tylko uważać na opłatę za SMS-y do autoryzacji (20 gr/szt.). Można jej uniknąć, korzystając z mobilnej autoryzacji, czyli zatwierdzania transakcji w aplikacji PeoPay.

Rodzice muszą postarać się bardziej. Unikną kosztów prowadzenia konta i obsługi plastikiem, jeśli co miesiąc zasilą ROR min. 500 zł i wykonają kartą jedną transakcję bezgotówkową na dowolną kwotę. Wówczas będą też mogli dwa razy w miesiącu pobrać gotówkę z obcej maszyny (normalnie to koszt 2 proc. wartości operacji, ale nie mniej niż 5 zł)

Czy warto?

Udział w promocji Banku Pekao jest opłacalny tylko, jeśli jesteśmy nowymi klientami i otworzymy konto osobiste nie tylko dziecku, ale też sobie. Wówczas pod prostymi warunkami (4 x wpływ 500 zł i 1 płatnoci kartą) zarobimy 100 zł dla siebie i 50 zł dla dziecka.

Z uniknięciem kosztów utrzymania rachunku też nie będziemy mieć problemu. Konto dziecka jest całkowicie bezpłatne. Rodzic unika opłat, o ile co miesiąc wykona te same czynności, których wymaga od niego promocja (wpływ 500 zł + 1 płatność kartą), i do zatwierdzania płatności internetowych używa aplikacji.

9.5 Ocena Łączna
50 zł na konto Peopay Kids

Ocena
9.5
Dodaj swoją opinie
Dodaj opinie jako pierwszy!

Dodaj swoją opinie

Twoja całkowita ocena

 

Porównaj wybrane konta
  • Porównywarka lokat (0)
  • Porównywarka kont osobistych (0)
  • (0)
Porównaj Teraz
0